Hundralappar är inte att förakta

Image

Svar till Lars-Erik Kirre Alm, HP den12september 2013

Kristdemokraternas partistyrelse förde inför budgetförhandlingarna fram sänkt skatt för pensionärer som den främsta prioriteten.

Minskade barngrupper och förbättrad ekonomi för barnfamiljer var två andra topp prioriteringar.

Viktigast för oss har det varit att förbättra ekonomin för de pensionärersom lever med de minsta marginalerna.

Trots det svåra ekonomiska kris som Sverige och världen har gått igenom kommer en garantipensionär i Halmstad att ha 1900 kronor mer varje månad efter skatt jämfört med 2006.

Vi vill minska skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer och sedan valet 2010 har vi tagit tydliga steg i den riktningen.

Vikommer att fortsätta lyfta fram dessa tre områden i även framöver.