Bostadsminister Stefan Attefalls (KD) åtgärder om studentbostäder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regeringens insatser för att underlätta byggande av bostäder för unga och studenter

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2013 är cirka 640 studentbostäder säkra att kunna byggas i år och ytterligare 1 100 möjliga att påbörjas i år. Totalt i projektlistorna för 2013 och 2014 finns det 3950 studentbostäder. Detta är ett trendbrott då det är betydligt fler bostäder jämfört med vad som angavs föregående år.

På flera högskoleorter är aktiviteten i dag stor för att få fram fler studentbostäder. I Stockholms län har till exempel ett samarbete inletts mellan Länsstyrelsen, lärosätena, kommuner, landstinget, studenter och näringsliv för att inom fyra år får fram 6 000 nya studentbostäder och minskad kötid från två år till mindre än en termin. I Jönköping beräknas det under 2011-2013 färdigställas 467 lägenheter.

Beslutade åtgärder:

– 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Satsningen pågår 2013-2015.

– 5 miljoner kronor för inventering av lämplig mark för studentbostäder. Pågår under 2013. Hittills har ansökningar från Luleå, Umeå och Malmö blivit beviljade.

Höjt schablonavdrag för uthyrning av del av privatbostad, t ex villa eller radhus. Höjning har skett i flera steg, nu är avdraget 40 000 kr.

Nio lärosäten har fått möjlighet att som ett pilotprojekt hyra ut bostäder till sina studenter.

– Förenklade regler för andrahandsuthyrning

– Uppdrag till Boverket att se över byggregelverket för student- och ungdomsbostäder

Annonser