Torghandel i Halmstad, Teknik & Fritidsnämndens och bilar på torget

Torghandel

 Bild

Torghandel finns på Stora torg och bedrivs hela året, måndag till lördag.

Vardagar får försäljningen börja tidigast kl 08.00 och pågå till senast kl 18.00. På lördagarna är försäljningstiderna kl 08.00 – 16.00. Undantag är midsommarafton, jul- och nyårsafton då försäljningen måste upphöra klockan 14:00.

Stora torget i Halmstad är stadens hjärta, med stråk åt alla håll – mot Storgatan, Brogatan, mot Nissan och mot  S:t Nikolaikyrkan.  Här flanerar och handlar halmstadsbor i den fina omgivningen med Carl Milles berömda konstverk Europa och Tjuren.

Så skrev Hallandsposten:

Europa och Tjuren fyller 80 årCarl Milles mästerverk har blivit en mötesplats i Halmstad

STORA TORG ”Och vinden över torget går. Det blåser i Europas hår”, skriver skalden Erik Lundberg, som inspirerats av Carl Milles staty på Stora torg i Halmstad. Skulpturen har varit många till glädje sedan den intog paradplats på torget 1926. Men på 20-talet orsakade verket stort rabalder.

Se: http://hallandsposten.se/folkfamilj/1.102797-europa-och-tjuren-fyller-80-ar?m=print

Nu gäller det att Stora torg förblir en träffpunkt med torghandel, där både handlarna och halmstadsbor få även i fortsättning mötas och trivas i den offentliga rummet. Följande motion är nu inlämnad till Halmstads Kommunfullmäktige:

Till KF Halmstad

Angående Teknik & Fritidsnämndens beslut om fordonsförbud på Stora torg

Det fasta torghandlarna i Halmstad har i en skrivelse till Länsstyrelsen i Hallands län överklagat Teknik & Fritidsnämndens beslut om fordonsförbud på Stora torg i Halmstad mellan 15 april och 14 oktober 2014 och gällande från 1 juni 2013.

 

Jag hemställer att kommunfullmäktige beslutar att

Inhibera ovanstående beslut och uppdra åt Tekniks & Fritidsnämndens att återkalla beslutet och göra en förnyad bedömning av ärendet efter en ny och fördjupad samråd med berörda torghandlarna.

Ramesh Chibba, kristdemokrat

Halmstad, den 19 juni 2013