Arrivas bussar visar vägen i Halmstad

Bild

Bild: fr v Maria Lundgren, Arriva Malin Henriksson, Arriva och Jan Preuss, PRO

Nya silverfärgade gasdrivna miljövänliga bussar rullar på Halmstads gator sedan den 20 juni 2010.

Det är Arriva Sverige AB som driver trafiken på uppdrag av Hallandstrafiken.

Kontraktet löper till 2018 och kan förlängas ytterligare två år.

Målsättningen är att under den tiden öka antalet passagerare i kommunen med 120 procent – ett arbete som drivs gemensamt med Hallandstrafiken och Halmstad kommun i samarbetet Närhet Halmstad.

Maria Lundgren, som år affärsutvecklare för Arriva bjöd in ledamöter av Pensionärsrådet i Halmstad en öppet hus idag den 17 maj kl 10-12 vid Österskans busshållplats.

Besökarna visades och informerades om bussarna.

Maria Lundgren och Malin Henriksson svarade på frågor och insamlade synpunkter.

Det var särskild intressant att se hur den utfällbara rampen fungerar.

 Vi kristdemokrater brukar framhålla barnens perspektiv i alla sammanhang.

Det gäller även hur barn upplever säkerhet och trygghet i bussresande.

Maria Lundgren tar med sig lämnade synpunkter i sitt viktiga uppdrag för att tillsammans övriga deltagare i Närhet Halmstad finna förbättringar.

Allt för att göra resande med buss till ett attraktiv alternativ för alla halmstadsbor.

Annonser