KD gör skillnad

Vi kristdemokrater gör skillnad i Sverige
Vi har varit med och genomfört många viktiga beslut som skapat frihet i människors vardag under våra år i regeringen. Vi kristdemokrater har all anledning att sträcka på oss, vi har gjort skillnad i svensk politik. Här är ett axplock av saker vi genomfört.

Sänkt inkomstskatt för alla som jobbar
Sänkt skatt för pensionärer
Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
Fastighetsskatten är borttagen
Infört lärlingsutbildning samt stora satsningar på utbildning kommande år
Sänkt arbetsgivaravgift för unga
Fler poliser för ökad trygghet
Höjt bostadstillägg för äldre med låga pensioner
Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen och rätt att själv välja utförare
Papperslösa har fått rätt till vård, gömda barn får rätt till skolgång
Lägre och mer generösa krav för att bevilja barn uppehållstillstånd
Sänkt bolagsskatt och stopp för interna räntesnurror
Fler platser på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna
Kömiljarden har gett kortare köer i vården
Ökad valfrihet för barnfamiljer, bl.a. genom vårdnadsbidrag
Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer
Enprocentsmålet i biståndet är uppfyllt
Rätt till ersättning för vård i annat EU-land