Förskola före två års ålder kan skada barn

Idag kan barngrupper på dagis bestå av 25 småbarn fördelade på 2-3
förskollärare. Förskolelärarna gör ett bra jobb men de kan
inte ersätta det känslomässiga bemötande som föräldrar bör ge sina
barn. Detta medför att många barn riskerar att lida brist på
känslomässig omvårdnad.

Idag lär sig 1-2-åringar att de skall bita ihop, gilla läget och inte bli ledsna när föräldrarna går till jobbet. ”Han/hon vill ju så gärna gå på dagis” och ”gråten går över” säger vi. Javisst går gråten över.
Men när barnets känslor trycks undan och nonchaleras vid upprepade tillfällen skapas en
inre sårbarhet. Brist på känslomässig närhet hos barn under två år kan ge betydligt allvarligare skador än de som orsakas av barnfattigdom. Vi bör därför fråga oss om barn ska börja på dagis före två års ålder.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14794301.ab

Folkpartister och Socialdemokraterna är motståndare till vårdnadsbidrag.

Ett bidrag som ger besparingar för kommuner och bättre förutsättningar i livet för både barnen och föräldrarna.

Valfrihet förenas med kärlek.

Nu kanske FP och S väljare börja att tvivla på deras ställ ningstagande..