Extraordinärt fastighetsunderhåll (EFU) i Halmstad kommun

Kommunfullmäktige i Halmstad

Interpellation

Extraordinärt fastighetsunderhåll (EFU) i Halmstad kommun

Kommunfullmäktige beslutade i december 2008 att de fastigheter som har ett eftersatt underhåll ska tilldelas extra medel för att återställa det ekonomiska värdet i fastigheten.

Åtgärderna avsåg inte att höja standarden, utan endast återställa fastigheten till en normalnivå.

Utöver ordinarie underhåll har det avsattes 216 Mkr för återställningsinsatserna under två år och arbetet bräknades bli avslutade under 2011 och värdet i det kommunala fastighets- beståndet återställda till dess ursprungliga skick.

Jag vill gärna ha en redovisning av åtgärder som är vidtagna och till vilken kostnad för enskilda fastigheter.

Annonser