Skapa en klagomur på halmstad.se

Jag föreslår att Halmstad kommuns webbsida kompletteras med möjlighet att kunna lämna synpunkter, klagomål, tips eller förslag om kommunens verksamheter.

Synpunkter som kan diariföras och sedan skickas vidare till berörda instanser inom kommunala förvaltningar.

Samtliga ärenden bör bevakas och besvaras med högsta prioritet.