Pensioner kan avgöra valet 2014

Pensionsfrågan kan avgöra valet 2014, över två miljoner pensionärer kommer att få sänkta persioner valåret. Pensionärsorganisationer har krävt vissa ändringar av regelverket.
Nu är det på gång: Pensionsgruppen har beslutat om en översyn av premiepensionssystemet.Översynen ska göras mot bakgrund av de syften som angavs med premiepensionssystemet i pensionsuppgörelsen.
Detta uppdrag ska vara färdigt senast den 30 april 2013.
Annonser