Skärpning M!

Sveriges handelsbalans är fortfarande på plus.
Men de positiva siffrorna är inte lika betryggande längre.

Det är dax att agera nu – innan det är för sent.

Den svenska näringslivets styrka:

“importing what the rest of the world knows and exporting what it wants”

Allt från malmbrytning, stålverk, mekaniska verkstäder, väverier, teleteknik, varvsindustri till dagens IT teknik hade varit omöjliga utan input utifrån och den svenska inteprenörsandan.
Och ekonomiska spelregler som var gynsamma för nystartade företag.

Efter sex år i makt position har den av moderaterna dominerade Alliansen inte lyckas med annat än kosmetiska förädringar i regelverket som styr företagande.

Här är ett exempel:

Arbetsgivaren ansvarar idag för full lön till en anställd fösta två veckor vid sjukdom – en lag som ifördes av socialdemokraterna på 90-talet.

Är det så att M ha den kvar?

Vi kritdemokrater vill definitivt inte ha den kvar!

Den socialdemokratiska politiken klarar S själva.