Fria Surfzoner i Halmstad

Fria Surfzoner i Halmstad
 
Halmstad kommun riktar sig mer och mer till invånarna via IT och Internet. 
Denna utveckling ger invånarna god service och information tillgänglighet.   
Vi kristdemokrater vill gärna se att alla invånarne får tillgång till det nya eSamhället. 
Medborgarinflytande kan öka avsevärt när det i alla offentliga miljöer finns ”fria surfzoner”. 
Många kommuner har redan skapat fria surfzoner, andra är på gång. 
Här är några exempel: 
I Helsingborg kommer kostnadsfria nätverk  snart finnas på åtta platser – Furutorpsparken, Gustav Adolfs torg, Stadsparken, Kungstrappan, Stortorget, Hamntorget, Rådhustorget och Sundstorget. 
Vi ser att invånarnas tillgång till eSamhället kan öka avsevärt när det i alla offentliga miljöer finns ”fria surfzoner”. 
Jag anser att Halmstad kommun bör också erbjuda medborgarna, för att kommunikationen mellan medborgare och kommunen blir tillgängligt för alla. 
Med läsplattor och bärbara datorer blir det möjligt för halmstadsbor och våra gäster får lätt tillgång till sin post, nyheter mm. 
Det är en demokratifråga. 
 
Yrkande 
Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  
Halmstad kommun erbjuder ”fria surfzoner” med god kapacitet och driftsäkerhet på i alla offentliga miljöer t ex torg, parker. Detta för att kunna erbjuda invånarna möjligheten att kunna sköta sina offentliga ärenden via e-tjänster på ett optimalt sätt. 
 
Ramesh Chibba, kristdemokrat,  
Ledamot av kommunfullmäktige i Halmstad 
 
Halmstad den 26 mars 2013 
Annonser