KD Halmstad – Inför valet 2014

Förslag inför nästa mandatperiod från kristdemokrater i Halmstad:

 1. Återupprätta friskvårdsbidraget till kommunanställda
 2. Rusta upp Bastionen. Invånarförslag/tävling
 3. Bemannade toalettbyggnad i centrala stadsdelar
 4. Skapa attraktiva gästhamnsplatser nedanför Slottet (där Najaden ligger).
 5. Bygg fler äldreboenden.Behövs för att möta framtiden. Frösakull? Tätort?
 6. Ej bygga fler bostadsområden på god åkermark.
 7. Verka för att Halmstad blir en attraktiv besöksstad – ungdomscamping, husbiluppställning på kommunal mark i kommunal regi.
 8. Fortsätt satsningen på vägunderhåll.
 9. Mer belysning på cykelvägar och gångstråk för ökad trygghet.
 10. Brottet – utöka p-platser. Utveckla området. Användas året runt? Vad vill folk ha?
 11. Ta vara på idéer från Laxen.
 12. Gör försök med kollektivtrafik/turistturer till Grötvik/Tylösand, tillgänglighet för alla.
 13. Anlägg en brygga i Tylösand.
 14. Underlätta för företagare som vill etablera sig i tätorter utanför Halmstad ( t ex Oskarstöm) – billigare tomtmark?
 15. Inför någon sorts ”kommungaranti” – kortare handläggningstider. Utöka service via webben.
 16. Tomten vid avfart E 6 söderut (gamla stenhuggarverkstaden) ser bedrövlig ut – köpa in?
 17. Utveckla ett turistcentrum i anslutning till E 6:an – Porten till Halland. Service och information.
 18. Ställ upp enkla bodar längs promenadstråk Nissan samt centralt Tylösand. Uthyres till försäljare/konsthantverk mm.
 19. Planera områden för fritidsbebyggelse, både kustnära och i inlandet. Många invånare har flyttat permanent till Halmstad efter att ha tillbringat somrarna här.
 20. Satsa på kvalitet och gedigna materialval vid kommunala byggnationer.
 21. Utökade bidrag till ideella föreningar som verkar inom den sociala sektorn samt inom äldreomsorgen.
 22. Verka för att förbättra villkoren för ensam/småföretagare. Kommunala taxor, arrendekostnader, avgifter till Hem mm.
 23. Halmstad – internationellt ryktbar konststad – då behövs fler offentliga, uppseendeväckande konstverk. Nytänkande behövs – ljussättning viktig i staden
 24. Tänk på hundarna – bygg fler och intressanta hundrastplatser.
 25. Flygplatsen – fler bolag, fler avgångar helger, utökad chartertrafik.
 26. Flytta ut ett antal kommunala nämnder till exempelvis Getinge, Åled, Anderstorp, Harplinge och Andersberg.

Tidigare förslag om möjlighet till vårdnadsbidrag för barn i åldrar 1-3 år utvecklas fullt ut.

Obs listan kommer att revideras i samband med årsstämma 2014.

Nya förslag välkomna.