Återställ 258 miljarder kronor av AP-fondsmedel

Statskassan plockade ut medel från pensionsfonderna under åren 1999 -2001

Riksdagen godkände överföringarna under förutsättning att pensionerna inte skulle drabbas.

Det handlar om totalt 258 miljarder kronor i 1999 års penningvärde

Det skedde i två omgångar under åren 1999-2001.

Det är en överföringen som kräver en slutreglering.

Och sedan har vi så kallad Broms, en automatisk balansering av pensionssystemet.

Bromsen en beräkningsunderlag för inkomstindex och metoden för fastställande av delningstal vid beräkning av pensioner.

Bromsen sågs som ett led i att stärka pensionssystemet finansiella stabilitet och därmed ge pensionsutfästelsen mer trovärdighet.

Pensionärsorganisationerna gick med på förslaget om en broms endast i nödfall skulle utlösas efter en extraordinär utveckling.

Nu har vi facit: Utvecklingen i procent  från år 2001 till år 2015  av medellön samt av pensioner omräknade med  prisbasbeloppet och följsamhets-/balansindexering har löner stigit med  + 54 % medan pensioner 25%.  

Bromsen drabbar inte bara dagens utan även alla framtida pensionärer i Sverige – även de som är unga idag.

Det var inte avsikten med det reformerade pensionssystemets, utfästelsen vid pensionsuppgörelsen var att  pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i samhället.

Lägre pensioner innebär också att fler pensionärer blir beroende av andra samhälleliga stödsystem.

En rimlig pensionärsekonomi måste vara målet för en hållbar pensionssystem.

Jag anser att det är hög tid för nya förhandlingar och nya tag i pensionsfrågan och ställer mig helt bakom pensionärsorganisationernas gemensamma rapport daterad 2013.

Här är rapporten från pensionärsorganisationer: http://tinyurl.com/bp4j633