Aron Modig, Drukenmiller och Bertil Andersson

Enligt beräkningar av nationalekonomen Mattias Lundbäck kan detta komma att innebära att dagens unga i framtiden får ut så mycket som 16 procents lägre pension än med dagens system. Vi talar om en pensionssänkning som uppgår till runt 50 miljarder kronor per år!

Det här känner pensionärsorganisationerna förstås till. De är fullt medvetna om att deras krav bara kan genomföras på bekostnad av barnbarnen. Men då bör de också öppet erkänna detta, se sina efterkommande i ögonen, berätta vad de vill ha, och vem de tycker ska betala notan.

Det råder ingen tvekan om att många pensionärer har det knapert, och Kristdemokraterna har fått igenom exempelvis höjt bostadstillägg för att hjälpa just de pensionärer som har lägst inkomster. Men många andra, inte minst fyrtiotalister, har det betydligt bättre. För deras skull infördes en gång barnbidraget och miljonprogrammet. Ytterligare pengar satsades på deras studier (några av dem tackade genom att börja ockupera kårhus). Deras anställningar skyddades med Las, och deras bostäder med hyresregleringar. Den draksådden skördas nu på dagens bostads- och arbetsmarknader.

Nu kräver deras organisationer fullkomlig ansvarsfrihet för vårt gemensamma pensionssystem. De borde faktiskt skämmas.

Se http://www.aftonbladet.se/debatt/article16168832.ab

Nu får han stöd av Drukenmiller, fast det gäller då USA

“I am not against seniors. What I am against is current seniors stealing from future seniors.” – Drukenmiller i Bloomberg

Se: http://www.bloomberg.com/news/2013-03-01/druckenmiller-sees-storm-worse-than-08-as-seniors-bankrupt-kids.html

Drukenmiller pekar också på stigande vårdkostnader för äldre och menar att det är ohållbar i längden.

“Look at our young people who are obsessed with the environment,” said Druckenmiller, who sits on the board of the Environmental Defense Fund. “They are looking at the consequences of our actions 50 to 60 years from today.”

Båda ovanstående citat är exempel på onyanserade tolkningar av historiken, nutiden och framtiden då det gäller pensioner.

Det är lika fel att ta fram ensidiga argument av typ – alldeles för många av dagens unga har levt ett lyxliv med stöd av curling föräldrar, studiebidrag,  självförverkligande utlandsresor och en försenad inträde på arbetsmarknaden. Och förväntas att leva annu längre än sina föräldrar.

Pensionen är en uppskjuten lön och därför   bromsen är en stöld pensionernas samlade kapital.

Det gjordes en överföringen från AP-fonderna till staten åren 1999-2001. En slutreglering skulle kunna innebära en rejäl ökning av fondmedel.

Sveriges pensionärsorganisationer har lagt fram ett förslag till ett stabilt pensionssystem.

Den finns här: http://alturl.com/e6i6c

Läs även:

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article16181660.ab

Annonser