Ska segregation brytas krävs nytänkande


Bild

Arbete

Arbetsmarknadssituationen är särskilt svår för många av dem som är födda utomlands.

Därför behövs det ännu fler specifika åtgärder för att få fler personer med utländsk bakgrund i jobb och att barn får bra fritidsaktiviteter och utbildning.

Kommunala praktikplatser kan fungera som en språngbräda in i arbetslivet.

Skolan

Enligt Skollagen skall skolbarnsomsorgen utgå från varje barns behov.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

Fritid

Idrottsföreningar som är med i integrationsarbete och kan redovisa visa  resultat skall ges större anslag från kommunala medel.

Kommunal närvaro

Genom att flytta ut minst en kommunala verksamhet kan behovet av servicetjänster i området öka.

Det höjer också områdenas status.

Samhörighet

Det är viktigt med förebilder och personer som man kan identifiera sig med.

Därför måste det finnas fler poliser med invandrarbakgrund i dessa förorter. De skulle lättare kunna vinna respekt såväl bland de boende och de unga kriminella.

Boendemiljön

En blandad boendemiljö i invandrartäta stadsdelar måste prioriteras. Kommunala bostadbolag, Riksbyggen, HSB och andra aktörer kan bidra med sitt kunnade.

Annonser