Centerpartiet har rätt avseende fri invandring till Sverige.

Från ett människorättsligt perspektiv kan fri invandring ses som ett komplement till artikel 13 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

  1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
  2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.[3]

Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_invandring

 Och enligt Forbes skribenten  Harry Binswanger:

Principen om individuella rättigheter kräver öppen invandring. Genomförandet av det skulle innebära att fasa ut alla begränsningar om invandring. Inträde i USA bör på sikt vara fri för alla utlänningar utan objektiva bevis på brottsligt uppsåt eller infektiösa sjukdomar.

Och notera: jag försvarar frihet inresa och vistelse, inte automatiskt beviljas amerikanskt medborgarskap, som inte är en rättighet.

Varje individ har rättigheter som en individ, inte som en medlem av denna eller den nationen. Man har rättigheter inte i egenskap av en amerikan, men på grund av att vara människa.

Man behöver inte vara bosatt i ett visst land har en moralisk rätt att vara säkra från statlig tvång mot en liv, frihet och egendom. För att citera självständighetsförklaringen är regeringen instiftade ”för att säkra dessa rättigheter”-för att skydda rättigheterna mot deras brott med våld eller bedrägeri.

En utlänning har rättigheter lika mycket som en amerikan. Att vara en utlänning är inte att vara en brottsling. Men vår regering behandlar som brottslingar de utlänningar inte har turen att vinna det gröna-kort lotteri.

Hela texten finns på följande länk:

http://www.forbes.com/sites/harrybinswanger/2013/02/03/anti-immigration-rhetoric-frighteningly-reveals-educations-failure/