Läge för kraftsamling

Riksbanken och regeringen bör stimulera den svenska ekonomin med olika åtgärder, om inte tillväxten tar fart. Det skriver den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i sin årliga rapport om den ekonomiska utvecklingen i världen.

Se: http://www.dn.se/ekonomi/oecds-recept-for-att-fa-fart-pa-sverige

Efter mer en trettio års drift lägger Pilkington ner anläggningen i Halmstad.

Och Stora Enso stänger en pappersmaskin i Hylte.

Och Getinge lägger ut komponent tillverkning i allt större utsträckning.

Enligt uppgift skall all koponenttillverkning läggas ut till andra.

Läget är ännu värre på riksnivån.

Låga energikostnader och arbetsamma medborgare har varit Sveriges styrka i konkurrensen om marknadsandelar i världen.

Är det höga höga elpriser eller är det årliga tre procentliga lönehöjningar, löneförmåner och ledigheter som avskräcker företagen idag?

Företagens förutsättningar har ändrats sedan det fattade beslut att satsa i Sverige.

Företagen har bara att gilla läget anpassa sig – när kvalitetsförbättringar, just in time, noll fel, lean produktion och andra hjälpmedel har applicerats med framgång och nya pålagor tillkommer ändras kalkylen. Och tråkinga beslut återstår.

Märk väl – nedläggningar i Sverige föregås eller följs av utbyggnad av kapacitet någon annanstans på klottet.

Stor Enso bygger anläggningr i Kina, Pilkington har nyligen byggt anläggning i Ryssland, Getinge är redan etableret i Kina. Omvärldsbevakning måste skärpas till och åtgärder vidtas, om vi vill värna om näringslivet i Sverige.

Svenska ishockeylag brukar göra fenomenala upphämtningar i underläge.

Nu är det dax igen – och det finns alla förutsättningar för företagen att förstärka försvartet och göra en framryckning.

Men ansvaret ligger tungt på fackföreningar och politiker.

En handlingsförlamning hotar välfärden.

Bort med krångliga regler, pålagor, arbetsgivarens ansvar för sjuklöner i första två veckor vid sjukskrivning och andra  hemsko som förlamar företagsamhet.