Fria surfzoner i Halmstad

Att informationen till medborgarna är lättillgänglig är en demokratisk fråga, och webben är ju idag en av våra viktigaste informationskanaler (Lars Strid, SKL)

 

Se: http://kommunchef.com/tag/demokrati/

I centrala Gnosjö finns ett antal surfzoner, eller hotspots.

Där kan vem som helst med egen dator eller annan utrustning koppla upp sig fritt mot Internet.

Norbergs kommun har fria surfzoner sedan förra sommaren. Första tiden har varit en testperiod. Nu ska servicen marknadsföras samtidigt som efterfrågan tycks öka.

Något som Halmstad kommun bör också erbjuda medborgarna, för att kommunikationen mellan medborgare och kommen blir tillgängligt för alla.

Med läsplattor och bärbara datorer blir det möjligt för halmstadsbor och våra gäster får lätt tillgång till sin post, nyheter mm.

Det är en demokratifråga.

Se: http://www.gnosjo.se/banners/surfzon.4.52a991b011e59b682ef8000791191.html

och http://fagersta-posten.se/nyheter/1.1608960-sa-ska-norberg-locka-natsurfarna?m=print