Löner går mot 30-talet

Kraven på lönesänkningar i SAS saknar motstycke i modern svensk historia, enligt jurister som tidningen Dagens Nyheter har pratat med. Sparpaketet kan vara det mest omfattande på över 80 år.

Kraven på SAS anställda är tuffa. Inte sedan 1920- och 30-talet har lika omfattande försök att sänka de anställdas löner gjorts av ett företag förrän nu.

”Då bjöd företagen under varandra och alla var rädda för att mista sitt jobb och därför beredda att gå ner i lön. Fackföreningarnas huvud­uppgift har varit att hindra permanenta lönesänkningar”, säger Kent Källström, professor i civilrätt, till Dagens Nyheter.

Piloterna i SAS kommer att tjäna 10.500 kronor mindre i månaden om sparpaketet går igenom. För övrig kabinpersonal blir lönesänkningen 3.750 kronor.

Se: http://www.di.se/artiklar/2012/11/17/sas-lonesiktar-mot-30-talet/

Helt rätt.

Och nödvändigt.

Om SAS skall klara konkurrensen.
Och det gäller inte bara SAS.

SAs blöder.
Pilkington lägger ner sin fabrik i Halmstad.
Och Getinge lägger delar av sin tillverkning utomlands.
Spelar årliga lönehöjningar på minst 3%  i Sverige någon roll i detta?
Är fem veckors semester och andra förmåner givna för evigt?

Det görs allt för att sänka produktionskostnader.

Produktionstekniken utvecklas,  ”Just in time” och ”Lean production” införs.
När allt är på plats höjs löner igen. År efter år. Med det magiska 3% eller mer.
Inte undra på att företag väljer att positionerna sig närmare sina marknader.
Till länder där löner stiger men från betydligt lägre nivåer och mycket långsammare.
Den globala konkurrensen ger billigare varor, och det är bra.
Men det ställer också krav på oss som vill behålla den tillverkningsindustrin i Sverige.
Det gäller att sänka omkostnader till konkurrenternas nivå eller ta konsekvenserna.
Det är hårda bud!