Integration in Arbeit

Den statssubvetionerade arbetet med stadsdelsförbättringar i Andersberg är nu avslutad. Något nytt har inte presenterats i Halmstad kommun. 

Nu vill staten rikta statliga medel till femton stadsdelar. Rinkeby, Tensta, Ronna, Herrgården och Hjällbo hör bland utvalda som ska få del av regeringens utlovade miljoner. Bidraget – som är prestationsbaserat – delas ut efter en fördelningsmodell med tre kriterier: utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.

Halmstad är inte med bland de utvalda. 

Jag anser att vi måste gå vidare med integrationsarbete  i Halmstad med det elva grundprinciper för integration som EU har tagit fram.

Skriften “En europeisk handbok om integration”, ger goda exempel, arbetssätt och metoder, samt förslag på åtgärder.