Miljarder att spara på bra mat till sjuka äldre

Undernäring är en vårdskada

Undernäring, oupptäckt och obehandlad, är att betrakta som vårdskada enligt SOSFS 2011:4 kap. 6 §. Vårdgivaren ska identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada.

Sjukvården kan enkelt öka livskvaliteten för denna grupp och samtidigt minska sina kostnader med över 20 miljarder kronor per år, skriver dietist Hanna Settergren och Elisabet Rothenberg, Dietisternas riksförbund.

Se: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1045000-miljarder-att-spara-pa-bra-mat-till-sjuka-aldre

Individuellt anpassad kost för äldre som lider av undernäring eller av övervikt är en självklarhet.

Om det leder till besparingar eller inte är inte det centrala.

Det är vardagslivet och hälsan som måste vara i fokus.

Landstingets dietister skall förorda eller rent av ordinera kost för patienter  med undernäring eller övervikt.

Lagen talar sitt tydliga språk.

Äldre personer kanske inte alls borde tänka på att hålla vikten nere.

Den som är över 70 och överviktig har större chans än en jämngammal normalviktig person att leva i ytterligare tio år, enligt en studie.

Se: http://hallandsposten.se/nyheter/sverige/1.716598-overviktiga-aldre-kan-leva-langre

Läs även följande intressant text:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Den-viktiga-maten/Nyheter/