Kommuninvest, statsskuld och kommunalskuld

Miljoner att mista Anders Borgs förslag att begränsa räntesnurrorna kan bli en hård ekonomisk smäll för landets kommuner: upp emot en halv miljard kronor enligt SKL:s uträkningar. Lunds kommuns bostadsbolag LKF räknar med minst 10 miljoner kronor per år i uteblivna intäkter till kommunen.

se http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/ranteforbud-en-fasa-for-kommunerna_7389298.svd 

Den svenska statsskulden uppgick den 31 december 2011 till 1 108 miljarder kronor.

Till detta har Kommuninvest i Sverige AB lagt till en gemensam kommunalskuld till utlandet  motsvarande 230 miljarder.

Alla medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ställer ut en explicit garanti, i form av en solidarisk borgen, för de åtaganden som görs av kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Borgensformen innebär att samtliga medlemmar ytterst garanterar Kommuninvests verksamhet.

Kommuninvest i Sverige AB och dess handel med derivat, en farlig kombination!

Nu blir det en bromseffekt, hoppas jag!