Bubbelekonomi

Många experter hävdar att vi inte har en bubbelekonomi eftersom de inte kan se en ”bubbla”.

Annonser