Arbetslöshet, teknologi och globalisering

”Billiga solstolar och luftmadrasser. Men också extremt långa arbetsdagar, farliga maskiner och dålig arbetsmiljö. Nu får flera svenska företag kritik för sin verksamhet i Kina”. SvD idag
Svenska företag måste packa ihop och flytta på tillverkningsdelen av sin verksamhet.
Huvudskälet är det årliga krav på lönehöjningar på minst 3% per år i Sverige.
Företag kan helt enkelt inte råd med det, så de vänder sig till teknik för att hålla kostnaderna på en lönsam nivå.
Och till så kallad outsourcing som sista utväg.
Fackföreningar kräver lönehöjningar eftersom de produkter vi köper är dyrare varje år.
Det är den onda cirkeln vi befinner oss i – kostnad går upp, företagen höjer sina priser och permitterar folk – eller flyttar.
Detta resulterar i dyrare varor som får människor att kräva högre löner, vilket gör att kostnaden för att gå upp.
Vilket får företagen att höja sina priser igen, och minska personalen.
Teknikutveckling hjälper till viss del – utan teknik skulle företagen inte kan kunna skära kostnader för tillverkning
Och skulle behöva höja priset på sina produkter ännu mer.
 just in time, lean production och andra managementverktyg har applicerats med framgång.
När allt är på plats och löner höjs igen – återstår utflyttning av kompletta fabriker till ett land med lägre löner.
Länder där löner kommer att stiga men från betydligt lägre nivåer och mycket långsammare.
Å andra sidan – lönehöjningar i Europa gynnar globalisering och utjämning av levnadsnivån i världen – på sikt.
Det kallas för solidaritet.

Så definieras globalisering : http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988

Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering. Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg och politiska beslut. Det är ingen ny företeelse men den kraftiga minskningen av dessa kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen har således intensifierats och vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med begreppet.