Franske presidenten sänker löner med 30%

Löneminskningen kommer att vara retroaktivt från 15 maj, efter det att lagen antas av nationalförsamlingen i juni.I snitt innebär det att bruttolönen för premiärministern och presidenten kommer att sjunka från 21.300 euro till 14,910 euro ($ 18.970) per månad.
En minister får en bruttolön på 9,940 euro ($ 12.650) per månad, istället för de nuvarande 14.200 euro.Hollande underströk också att regeringen ska vara effektiv och föregå med gott exempel i sina egna rutiner, sade uttalandet.
Något för vänsterpartiet och socialdemokrater i Sverige att ta efter, ifall de får en egen majoritet i riksdagen i framtiden!