Innovationspolitiskt råd – och sen

Innovationspolitiskt råd

Vid en S-valseger 2014 kommer han att tillsätta ett innovationspolitiskt råd, efter en modell som tidigare föreslagits av toppdirektörer som Carl Bennet. Rådet ska enligt Löfven ledas av statsministern och där ska både näringsliv, fack och forskare ingå. Och syftet ska vara att gemensamt skapa nya arbetstillfällen. Idéer i forskningen ska tas tillvara och omsättas till verkliga jobb.

Se: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14761382.ab

Innovation  – att se ett behov, ta fram produkter och tjänster som går att sälja.

Men om tillverkningen sker i utlandet blir det inte många jobb i Sverige.

Innovation i Sverige skapar jobb i Kina!

Satsa på industrin samtidigt – skapa konkurrenskraftiga villkor för företagen som verkar och producerar varor i Sverige.

Carl Bennet, Getinge har en del av sin tillverkning i Kina.

Det är där det sker expansion.

Geely köper Volvo, vad händer sen?

Spelar det någon roll att Volvo har ett kinesiskt bolag som ägare istället för ett amerikanskt bolag?

Volvo får två hemmamarknader, Sverige och Kina. Globalisering medför att nationsgränser har spelat ut sin roll. Ekonomierna i världen flätas samman och konkurrensen skärps.

Det är numera fullt möjligt att flytta modern teknik och producera avancerade tekniska produkter på flera ställen på jorden.

En av konsekvenser av Geelys köp av Volvo blir att tillverkningskostnader i Sverige kommer i fokus på ett helt annat sätt.

Volvos underleverantörer kommer på sikt  att jämföras med andra på världsmarknaden. En del underleverantörer kanske flyttar sin produktion till Kina eller till något annat land där villkoren är gynnsamma.

En del har redan gjort det.

Volvofabriken är räddad, men framtiden är fortfarande ovisst.

En sak är kristallklart – skall svenskt näringsliv klara den globala konkurrensen måste företagens produktionskostnader sänkas.

I affärer finns det ingen andra pris, för försäljare blir en beställning eller ingen försäljning! Lyssna på företagarna!