Halmstad kommun, praktikplatser 2012

Prova på-platser
Kommunen satsar 5 miljoner kronor på prova på-platser under 2012.
100 ungdomar 20-24 år får plats i projektet, som innebär 3 månaders praktik följt av 3 månaders anställning med lön.
Arbetsplatserna finns inom kommunens verksamheter, till exempel förskola och skola, vård och omsorg, måltidsservice, teknik och fritid, räddningstjänsten, biblioteken och på Café Nolltrefem.
Prova på är ett samarbete mellan Halmstads kommun och Arbetsförmedlingen.
Se: http://tinyurl.com/7lb9zyn

Jag hoppas att min motion om trainee och praktikplatser i kommunfullmäktige leder till ännu fler praktikplatser kommande åren i samtliga kommunala förvaltningar och bolag.

Annonser