Halmstad och WHO: s globala nätverk för äldre

Den 7 april varje år firas världshälsodagen (World Health Day) för att markera årsdagen av grundandet av WHO 1948. Årets tema är åldrandet och hälsa. Ett nätverk under WHO:s ledning fungerar som en global plattform för informationsutbyte och ömsesidigt stöd.

Bland deltagande städer finns exempelvis New York, Toronto, och Dublin.

Nätverket arbetar för närvarande med följande:

  • Främjande av god hälsa och sunda vanor i alla åldrar för att förhindra eller fördröja utvecklingen av kroniska sjukdomar.
  • Minimera konsekvenserna av kronisk sjukdom genom tidig upptäckt och ge vård av god kvalitet inom primär-, – långtids- och palliativ vård.
  • Skapa fysiska och sociala miljöer som främjar hälsa och delaktighet för äldre.
  • Återuppfinna åldrande – förändrade sociala attityder om åldrandet.

Våra seniorer har rika livserfarenheter som de vill dela med sig. Vi får aktivera dessa fantastiska resurser för att få fram nya idéer för att tillsammans uppnå våra mål – en värdig vård och omsorg, en grundpelare i den kristdemokratiska ideologin.

WHO: s globala nätverk är öppen för varje stad eller samhälle som strävar efter att skapa inkluderande och tillgänglig stadsmiljö för seniorer.

Jag anser att Halmstad kommun skall söka medlemskap i detta WHO nätverk under denna mandatperiod.