Rätt att slopa språkprov för poliser

Från och med i år ändrar Rikspolisstyrelsen ansökningskraven till polishögskolan. Förändringarna innebär bland annat att de som kallas till uttagning i vår inte behöver genomgå något prov i svenska språket och att kraven för de fystester som genomförs blir samma för män som för kvinnor. Syftet är att få ett bredare urval och att fler ska känna sig kallade och behöriga att söka till polishögskolan.

Se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-slopa-sprakprov-for-poliser_6975657.svd

ERIK ULLENHAG (FP) och JOHAN PEHRSON (FP) skriver i SvD: 

Det är bra att polisen eftersträvar mångfald i sin rekrytering, men det är fel att ta bort det särskilda provet i svenska. Poliser behöver behärska det svenska språket, skriver integrationsminister Erik Ullenhag och FP:s rättspolitiske talesperson Johan Pehrson.

Och JAN BJÖRKLUND (FP) vill att 100 största kommuner skall införa så kallade ungdomsavtal för de som är under 23 år.

Enligt dessa avtal skulle ungdomarna få 75 procent av lägstalönen.

Märkliga utspel folkpartiet – har det blivit liberal-konservativa?

Har folkpartiet missat budskapet från Nyamko Sabuni (FP) –

”Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och rättigheter”

Ungdomsarbetslöshet är störst bland ungdomar med utländsk härkomst.

Antagningsprov som tidigare gällt varit skräddarsytt för den förståelse av svenska språket som krävs för att kunna arbeta som polis. Ett prov som effektivt stängde ute ungdomar från invandrarfamiljer

På 50 talet hade Australien ett språkprov för att välja ut vilka de vill släppa i i landet.

Och på så sätt kunde myndigheter kategoriskt underkänna ansökningar från icke-europeiska länder – även om ansökande hade goda kunskaper i engelska. Kravet var att sökande skall även bemästra et annat europeisk språk.

Skapade hinder gjorde det lätt att välja och vraka, på helt andra grunder än de som uppgavs.

Detta har framkommit nu när äldre dokument blivit offentliga i Australien.

Det är inte så illa ställt i Sverige.

Men hindren skall nu bort.

Det tycker jag är bra.

Det är många uppenbara och dolda hinder som måste tas bort.

Sänkta löner skulle inte skapa fler jobb för denna specifika målgrupp.

Men denna åtgärd skulle definitivt underlätta för kvalificerade invandrarungdomar en chans.

Kunskap står inte stilla.

Språkkunskaper utvecklas med tiden och när det tas i bruk.

Jag är självlärd i svenska språket – och det har fungerat.

Givetvis önskar jag att jag hade färdigeter i språk som August Strindberg, Theodor Kallifatides eller Björn Ranelid.

August Strindberg fick bara godkänt i svenska men hade högsta betyg i uppförande.

Sammansättning av poliskåren måste reflektera samhället i övrigt, det ordnar sig med språket av sig själv.

Övning ger färdighet.