Strindberg och Restaurang Salt – Tylösand

Sedan restaurang Salts tillkomst i ett synnerligen strandnära läge har kreativiteten varit stor. Restaurangen har fått tillfälliga byggnadslov. Eftersom en av ägarna inte betrotts med serveringstillstånd har andra personer skrivit sig som ägare och därmed har saken löst sig.

När vädrets makter gång efter annan blåst sönder krogen har den uppstått likt en Fågel Fenix med den välvilliga byggnadsnämndens goda minne. Just nu har det första bygglovet överklagats, men byggnadsnämndens ordförande Gunilla Andersson (M) och den borgerliga majoriteten skäms inte alls över att ändå bevilja ett annat bygglov, trots avrådan från de kommunala juristerna.

Visst är det bra att gilla det privata näringslivet, men då ska fler, inte enstaka, åtnjuta detta gillande. Just den här typen av positiv särbehandling väcker fler frågor än den ger svar. Ett bättre sätt är att hålla sig till gällande lagar, regler, avtal och planer.

Se: http://hallandsposten.se/asikter/ledare/1.1575341-positiv-sarbehandling-kan-skada-andan-i-halmstad

”I små samhällen och hos utlevade nationer, vilka förlorat företagsamhetens gåva uppstår lätt ett missförhållande som är noga bekant under namnet entreprenadsystemet; det behövs blott att en herre med någon liten relation stiger fram. ”viker av” en stol och säger : den är min. hans vänner instämmer genast och säga: det är hans, och det är hans på livstid. Ve den som vågar titta åt den stolen” – citat från ”Det nya riket” av August Strindberg

Karlstorps Camping, som numera heter Halmstad Camping år ytterligare ett exempel på positiv särbehandling.

Astrio skulle gynnas till varje pris.

Trots olämpligheten av campingens placering.

Till och med den planerade vägförbindelsen Nyrebäcksleden fick stryka på foten för att gå Astrio till mötes.

Trots svidande bakslag i Miljödomstolen.

Ärendet är inte avgjort än. Ändå envisas byggnadsnämnden med att låtsas som om ingenting har hänt som påverkar besluten!

Byggplaner för Albinsro ett annat exempel. Jag tog upp detta i samband ärendet om hållbara transporter i KF:s sammanträde i tisdags.

Statsmaktens representant i länet, länsstyrelsen har den uttalade uppgiften att ha ett öga på olämpliga favörer som kan förekomma i kommuner i ett vidare perspektiv.

Ärenden är överklagade, både den som gäller Karlstorps Camping och Salt.

Jag är övertygad om att Länsstyrelsen kommer att fatta kloka beslut.

Om byggnadsnämnden har behandlat ärendet på rätt sätt kommer fram med all tydlighet.

Rättsprocessen tar sin tid.

Men jag undrar – kan byggnadsnämnden befrias från all ansvar för eventuellt felaktiga beslut?

Har politiker inget ansvar?