Folkpartiet och skolan, då och nu

Ofantligt svårt vända utvecklingen. Det var inte friskolereformen 1992 som gjorde den svenska skolan dålig. Förändringen började när vinden från 1968 blåste rakt genom skolpolitik och skolmyndigheter. Den kom att prägla institutionerna i Sverige. Det är den avgörande förklaringen till skillnaderna i skolresultat mellan Finland och Sverige i dag. I Finland upprätthölls rektorernas auktoritet, läraryrkets status och föräldrarnas förtroende för den offentliga skolan. Att återskapa detta arv är Sveriges ofantligt svåra uppgift, skriver Hans Bergström.

Se: http://www.dn.se/debatt/68-vinden-blaste-bort-lararnas-auktoritet-status-och-loner 

 

Ingmar Ström skrev i Vad tror du själv, utgiven 1982:

Idag läser jag en artikel i tidningen som gör mig djup oroad. Det handlar om barnen. Att barnen har det svårt i vårt samhälle är ingen nyhet.  Men detta är en larmrapport från Sveriges Lararförbund om situationen för barnen på lågstadiet. Det ger ju alldeles särskild tyngd åt kritiken när det kommer från lärarna själva, efter en landsomfattande undersökning.

Det citerade undersökningen tar upp många iakttagelser och varningssignaler.

Deras synpunkter och alla varningssignaler togs inte på allvar.

Inte ens av folkpartiet, som ville då ta bort betyg i skolan och lätta på disciplinen i sin hängivna liberaliseringsiver.

Sent skall syndaren vakna.