Najaden och politikers beslutsångest

”Gören dock icke såsom kd-herden önskar! Låt Najaden få bli en språngbräda ut i arbetslivet och ge livskvalitet till våra medmänniskor och som bonus få stadens symbol att åter pryda rådhuskajen” – skrev Lasse Ohlsson på insändaresidan i Hallandsposten.

Tyvärr bygger hans insändare på en missuppfattning.

Inför Tall Ships race 2011 motionerade jag om att Najaden skall flyttas till en plats där en eventuell ombyggnad kan ske och att kajplatsen används tillsvidare som en gästhamn.

Mitt förslag blev nedröstat i kommunfullmäktige. Med ett bifall till min motion hade vi sluppit se Najaden repareas på en byggarbetsplats vid slottskajen flera år framåt.

Jag anser att medborgarna i Halmstad skall få göra sin röst hörd i en folkomröstning om politiker inte vågar ta ett beslut. Najaden har diskuterats och reparerats sedan 1989.

Och har kostat många miljoner under åren och är fortfarande obrukbar.

Som en arbetsmarknadsprojekt eller en EU projekt flyttas kostnader delvis över till andra aktörer.

Men vad vill vi med Najaden, det är fortfarande oklart.

Se även https://chibba.wordpress.com/2012/03/08/folkomrosta-om-najaden/