Satsa på praktikplatser för ungdomar


Nu är det läge för en utökad satsning på praktikplatser.

Inte bara enstaka nämnder som SPI föreslår, utan samtliga kommunala nämnder och bolag måste ta in praktikanter.

Om det saknas organisation för att ta hand om praktikanter är det hög tid att ordna det.

Organisationers samhällsansvar förtydligas i ISO 26000.

Jag anser att den sätter kommunallagen i ett annat och bredare perspektiv.

Ungdomsarbetslösheten måste tas på allvar.

Ett praktikjobb är ofta en inkörsport till en anställning.

Jag motionerade om ”Trainee och praktikplatser” i Halmstad kommun år 2006.

Efter sex års väntan, nu är traineeprogrammet på gång och en satsning på praktikplatser har initierats i Halmstad.

Nu måste vi gå vidare med nya och högre mål.

Jag vill uppmana budgetberedningen att satsa rejält på praktikplaster de kommande åren.

Att satsa på ungdomar är att satsa på framtiden – helt i linje med den kristdemokratiska ideologin.

Ramesh Chibba, kristdemokrat