Statsförmynderskap demokrati och kapitalism

Författare och tidigare tf USA: s vice handelsminister för internationell handel under Clintonadministrationen, David Rothkopf, har skrivit en bestseller ‘Power, Inc.’

Han skriver om kampen mellan näringslivet och regeringen.

Han säger dagens företag beter mer som och länder beter mer som företag.

Rothkopf menar att kampen kapitalism och kommunism ersätts nu av kampen mellan olika typer av kapitalismen. Och om vilken typ av kapitalism kommer att vara den mest effektiva för att skapa tillväxt.

”Kommer det att vara Peking kapitalism med kinesiska särdrag?”

Kommer det att vara en kapitalismen som i Indien och Brasilien?

Kommer det att vara statskapitalism typ Singapore eller Israel?

Kommer det att vara kapitalismen av europeiskt snitt med skyddsnät och statsförmynderskap?

Är det moderat kapitalism  med ” satsa på dig själv” eller kristdemokratisk kapitalism med ” förvaltarskap” som kommer att prägla samhället?

Det får tiden visa.

Kampen har börjat.