Moderat skolpolitik anno decimal

”Det är lång tid kvar till nästa val men redan nu bör nya Moderaterna ha som utgångspunkt att det blir en moderat utbildningsminister efter valet 2014. Ett parti som vill definiera framtiden måste förstå samtiden. Här har alliansen mer än en läxa att göra och det är nya Moderaterna som har störst chans att påverka utbildningspolitiken i rätt riktning”. – skriver CAROLINE HÖGSTRÖM, distriktsordförande MUF Västmanland och RASMUS TÖRNBLOM, förbundsstyrelseledamot MUF 

Se: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorklunds-sagning-visar-att-han-gjort-sitt_6817817.svd

Den socialdemokratiska regeringen hade som målsättning att 50 procent av alla unga skulle gå vidare till högre utbildning, samt att det skulle finnas ett lärosäte i varje län.

Den borgerliga regeringen har tagit bort 50-procentsmålet och propagerar för färre, stora lärosäten.

Nu vill försvarsmakten sänka intagningskraven för soldater. Högskolor på landsorten får stryka på foten – större universitetsstäder premieras.

Menar moderater att färre skall ha högskolekompetens i framtiden och på så sätt skapa en inlåsnings effekt.

Och offra bredden för spetskunskap – en liten elit i samhället och många utan högskoleutbildning?

Anmärkningsvärt. Nu när livslång lärande är ett allmänt accepterat mål, eftersom vi måste vara beredda att byta yrke och jobb mer än en gång i livet?

Vad är detta om inte en högervridning av äldre modell? Har jag fel?

Det ser annorlunda ut i våra grannländer:

I Danmark satsas det på att fler än 50% ska gå vidare till eftergymnasial utbildning.

I Finland har regeringen som mål att göra finländarna till världens kunnigaste folk fram till 2020. 

Se: http://www.ergo.nu/nyheter/20120307-universitetet-%25E2%2580%2593-s%25C3%25A5-funkar-det-del-3-styrningen-regeringen-beslutar-%25E2%2580%2593-universitetet-

Annonser