Att föra en dialog med våldsamma grupper

I politiken verkar det bakvända att föra en dialog med våldsamma grupper, med radikaler och terrorister, och med de stater som stöder dem.

Men Jonas Gahr Støre, utrikesminister i Norge, ger ett övertygande argument för en öppen diskussion, även när värden avviker, i ett försök att bygga en större trygghet för alla.