Textstöld av Moderaterna

Nu går M över från förfalskning av historia till plagiering

Se http://www.dn.se/nyheter/politik/m-program-ar-en-historieforfalskning

Finns det inte någon straff för textstöld?

Moderaterna går över gränsen till anständighet.

Att planka rakt av – det brukar leda till disciplinära åtgärder på Högskolan i Halmstad.

Här är vad Aftonbladet skriver i dagens tidning: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13946243.ab

JÄMFÖR SJÄLV – Moderaternas debattartikel mot KD:s underlag från Socialdepartementet

Moderaterna på DN Debatt: KD:s underlag:
”Oavsett var eller av vem man får sin vård och omsorg ska man kunna lita på att den är trygg och håller hög kvalitet. För oss spelar det ingen roll om verksamheten drivs av en kommun, ett landsting eller någon fristående – den ska hålla för höga krav.” ”Oavsett var eller av vem man får sin vård och omsorg ska man kunna lita på att den är trygg och håller bra kvalitet. För mig spelar det ingen roll om verksamheten drivs av en kommun, ett landsting eller någon fristående – den ska hålla för höga krav”
”Att vara med och tillhandahålla välfärd i Sverige ställer stora krav på kvalitet och tillgänglighet, men också på god företagsetik och skattemoral.” ”Att delta i tillhandahållandet av välfärd i Sverige ställer stora krav på kvalitet och tillgänglighet i verksamheten, men också stora krav på god företagsetik och skattemoral.”
”Från och med den 1 juli 2011 gäller Lex Sarah alla verksamheter inom socialtjänsten – oberoende av om de drivs i privat eller offentlig regi – och omfattar alla missförhållanden och även risker för missförhållanden.” ”Från och med den 1 juli 2011 gäller också Lex Sarah alla verksamheter inom socialtjänsten – oberoende om de drivs i privat eller offentlig regi – och omfattar alla missförhållanden och även risker för missförhållanden.”