Sveriges ekonomi och Bodström

”Att Sverige har en stark ekonomi jämfört med andra länder är alltså inte ett resultat av någon ­borgerlig politik. I stället för att erkänna detta försöker Moderaterna med Reinfeldt i spetsen bygga upp en felaktig bild av att det här skulle bero på att Anders Borg är en så skicklig finansminister”. 

– Lennart Bodström i Aftonbladet idag.

Se http://www.aftonbladet.se/ledare/gastkronika/thomasbodstrom/article13895124.ab

Sverige har en stark ekonomi jämfört med andra länder. Men trenden pekar nedåt.

Allt snabbare nedåt mot 2 % av BNP. se http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Handelsbalansen/

Kronans fall hösten 1992 förbättrade Sveriges konkurrenskraft.

Hemmamarknaden efter 1990-talets kris, vilket ledde till en lägre importtillväxt.

I mitten av 2000-talet började handelsbalansen som andel av BNP att sjunka.

År 2005 sjönk både BNP och varuexporten något jämfört med året innan samtidigt som varuimporten ökade.

År 2007 kom åter en nedgång. Detta berodde på att varuexporten till USA minskade kraftigt.

Handelsbalansen som andel av BNP har fortsatt att minska under efterföljande år till följd av den djupa internationella lågkonjunkturen som har inneburit en kraftigt minskad varuexport.

Det är inte heller socialdemokraternas förtjänst att  Sverige har en stark ekonomi jämfört med andra länder.

Det kan vi tacka våra exportföretag för.

Annonser