Träningscheckar till personalen

Nyligen avskaffade Halmstad kommun subventionerade gymkort för personalen.  Det finns numera ett alternativ. Ett bra sätt att ge personalen möjlighet till motion är att dela ut så kallade träningscheckar.  De har blivit alltmer populära och Skatteverket har hittat på en del regler för att de ska vara avdragsgilla för dig som arbetsgivare och skattefria för din personal.

Krav på träningschecken enligt Skatteverket är:

1. Den ska vara försedd med den anställdes namn och arbetsgivarens namn. Det ska också finnas utrymme för den anställde att signera checken.

2. Den ska inte kunna gå att bytas mot kontanter eller varor.

3. Det ska stå på checken att den bara kan användas till godkända former av motion och friskvård – i sådana former som Skatteverket tycker är skattefria och avdragsgilla.

4. Det ska finnas ett system för att arbetsgivaren ska kunna följa upp hur varje enskild check har använts och av vem.

Och de övriga tre kraven för skattefri motion och friskvård ska också vara uppfyllda.

Alla anställda skall erbjudas att delta. De är inte tvungna att vara med, men de måste bli erbjudna. Och det gäller samtliga anställda oavsett anställningsform. Även vikarier.

Skatteverket nämner som exempel: Gymträning, gymnastik, spinning, bowling, pingis, tennis, badminton och squash. Med andra ord sporter som inte kräver allt för mycket dyr utrustning. Lagsporter går också bra till exempel, fotboll, handboll, volleyboll och bandy.

Men friskvård behöver inte vara sport, det kan också vara olika former av dans, som bugg, folkdans och jazzdans. Eller aktiviteter som qigong och tai chi. Friskvård kan också vara mindre svettiga aktiviteter som föreläsningar om stresshantering eller kostrådgivning. Även massage går bra men inte golf och segling

Träning med en personlig tränare ses inte heller som motion av enklare slag, och är med andra ord inte skattefri.  Inte heller sporter som kräver dyrare utrustning, som segling, golf, ridning eller utförsåkning.

Mina frågor:

–       Kommer införande av hälsofrämjande träningscheckar för samtliga anställda och vikarier utredas av Halmstad kommun.

–        Kan träningscheckar införas redan år 2013 om utredningen visar att det inte föreligger några hinder.