KD och skolan

KD tar fram ny skolpolitik

Rapporterar Aftonbladet, se: http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article13886586.ab

Kristdemokraterna har alltid varit drivande vad gäller skolpolitik.

Men våra ledamöter i kommunala nämnder har saknat handfasta riktlinjer.

Elevhälsa, undervisning i etiska frågor har kommit skymundan.

Vad som händer på fritidsgårdar är det ingen utav partierna tar tag i.

Även där forms våra ungdomar i samspel, respekt för varandra och etiken.

Där blandas olika åldrar hur som helst, utan hänsyn till deras behov.

Jag anser att KDs nya skolpolitik skall ta fasta på frågan, från elevernas synvinkel.

Etikuppfostran måste ske även på fritidsgårdar.

Mobbning kommer inte av sig själv – den behöver grogrund.

Det talats mest om privatiseringar i skolpolitik.

Men det uppmärksammas sällan det som skiljer mellan friskola och den kommunala skolan vad gäller etik.

Ta den Engelska skolan som exempel, där föräldrar samarbetar i förebyggande syfte.

Den gällande skolpolitiken är bra, men måste förnyas

Se: http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Politikomraden/Skola 

Det är bra att vår partiledare Göran Hägglund sätter skolan i fokus.

Tack för det.

”Kunskap krävs för att lära moral och ansvar. Med hjälp av tydliga uppförande- och ordningsregler ska eleverna lära sig att i vardagen praktisera respekt för människors lika värde, demokrati och jämlikhet, menar Hägglund.

”Tyvärr finns det alltför många signaler om att arbetet med värdegrunden inte fungerar i våra skolor.”

Lärarna behöver därför få rätt att beslagta mobiler, ge skriftliga varningar och utfärda kvarsittning, enligt Hägglund.

Partiet tillsätter nu en arbetsgrupp under ledning av riksdagsledamoten Annika Eclund som ska ta fram konkreta förslag och utforma en ny skolpolitik”.

 

Annonser