Rättning i leden, EU gör nytta

Energimarknadsinspektionen (EI) har beslutat om hur stora intäkter elnätsmonopolen får ha de närmaste fyra åren. Från årsskiftet är det EI som bestämmer hur elnätsavgifterna utvecklas framöver. Intäkterna kommer i genomsnitt att kunna öka med 2 procent per år före inflation genom EI:s beslut. Företagen själva hade ansökt om att få ta ut motsvarande 5,6 procent i ökningar per år.

– Det är en mycket stor förändring av tillsynen av elnätsmonopolen som nu sker. Den stora skillnaden jämfört med idag är att företagen måste ansöka om sina intäkter hos EI och få godkänt innan avgifterna läggs ut på kunderna, säger Yvonne Fredriksson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Förändringen är en anpassning till EU:s regler på elmarknaden där kravet är att avgifterna ska bestämmas i förväg. I Sverige har elnätsföretagen hittills själva kunnat bestämma kundernas avgifter och EI har bara haft möjlighet att i efterhand granska om avgifterna varit rimliga. Detta har lett till att det dröjt många år innan kunderna kunnat få justering av avgifterna om de varit för höga.

– Nu kommer det att bli mer förutsägbart både för kunder och för nätföretag när alla i förväg vet vad som gäller, säger Yvonne Fredriksson.

http://ei.se/For-press/Pressmeddelanden/Energimarknadsinspektionen-begransar-elnatsavgifterna/

Beslutet kan ge låga elpriser framöver.

”Sverige inför en ny modell för reglering av elnätsföretagens intäkter. Svensk Energi varnar för att Energimarknadsinspektionens beslut att sänka elnätsföretagens begärda intäkter med 35 miljarder kronor hämmar nödvändiga investeringar i elnäten. En konsekvens är att utvecklingen kring smarta elnät bromsas upp”.

http://svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Pressmeddelande-35-miljarder-i-lagre-intakter-hammar-nodvandig-utbyggnad-av-elnaten-/

Vindkraftsbolagens framtidutsiker påverkas väsentligt.

Smarta nätverk avser att förnybara energikällor och småskaliga energikällor.
.

 

Annonser