Nu sänks pensioner

Vi har gjort en del men det finns mer att göra.

 

Nu riskerar bromsen i pensionssystemet att slå till – igen. Både 2014 och 2015 blir magra år för svenska pensionärer, enligt Pensionsmyndighetens senaste prognos som DN Ekonomi tagit del av.

Se: http://www.dn.se/ekonomi/pension/magra-ar-vantar-alla-sveriges-pensionarer

Pensionssystemet är till största delen ett fördelningssystem

Där de inbetalda avgifterna betalar samma års utbetalningar.

Pengarna till ålderspensionssystemet betalas av den enskilde, dess arbetsgivare och i vissa fall av staten genom pensionsavgifter. Pensionsavgiften fonderas inte men ger pensionsrätter av motsvarande värde.

Pensionen är även kopplad till Sveriges ekonomiska tillväxt.

Ökar inkomsterna hos de förvärvsaktiva får pensionärerna ta del av detta genom högre pensioner.

Följsamhetsindexeringen innebär att pensionerna följer inkomstutvecklingen men med en omfördelning.

Sänkningen av pensionerna är ett resultat av att f statsminister Göran Persson idé för att förstärka statskassan.

AP-fonderna har byggts upp av ATP-pensionärernas pensionspremier. Politikerna överförde 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan 1999-2001

Det motiverades med att statskassan samtidigt övertog betalningsansvaret för förtidspensioner.

En genomsnittspensionär har beräknats att förlorar 60 000 kr per år enligt den nya ordningen.

Utan denna ändring skulle läget annorlunda ut .

Återställ ordningen!

Annonser