Riskkapitalets skatteflykt

 

”Regeringen vill stoppa riskkapitalbolag som jobbar i den svenska skolan och sjukvården att undgå skatt genom koncerninterna räntekonstruktioner.

– Företagsskatteutredningen tittar på det och under det närmaste året ska vi kunna komma fram med förslag. Det är ett oskick att man driver viktiga välfärdsverksamheter i bolagsform och sedan har räntelösningar som innebär att skatterna aldrig når staten, sade Anders Borg.

http://www.svd.se/naringsliv/borg-vill-stoppa-skatteflykt_6564009.svd

Intäkter från privatisering av statliga bolag har varit betydande för statskassan.

Privatiseringar av skolor och sjukhus i Sverige genererade, som en anmärkningsvärd kontrast, inga inkomster för kommuner.

Istället för att tjäna pengar på privatisering ledde privatiseringar till ökade kommunala kostnaden för utbildning.

Det var fritt fram för alla intressenter att lämna in ansökan och ta för sig.

En del av dessa entreprenörer gjorde snabba klipp, genom att sälja de nystartade skolor vidare.

De internationella fonder och riskkapitalet såg nya riskfria möjligheter.

Mångfalden i utbildningssektorn blev möjlig.

Med utsikter för en garanterad vinst för nystartade utbildningsbolag.

Med minimal risk exponering för de nya aktörerna i utbildningsnäring.

Med ett ökat kunskapsutbud för marknaden.

Och näring för vissa.

Allt enligt marknadsekonomins principer – näring, marknad och vinst.

Förändringar får kosta – som det brukar heta – hoppas att det smakar också.

Nu vill finansminister Anders Borg sätta stopp för riskkapitalbolagens skatteplanering.

Bättre sent än aldrig!

Annonser