Slutet för kyotoavtalet eller en nytändning

Kyotoprotokollet, världens enda bindande klimatavtal, kommer snart att gå ut.

Det viktigaste medlet hittills för att tvinga industriländerna att minska sina utsläpp av växthusgaser kommer sannolikt att bli en ren fotnot i historien.

Den nuvarande CO2-reduktion avtal som kännetecknar Kyotoprotokollet om global uppvärmning löper ut i slutet av 2012.

Och det finns enormt motstånd mot nya mål.

Miljöministrarna och förhandlare regeringar och organisationer från hela världen kommer att köpa en biljett till Durban i Sydafrika i slutet av november.

För att förlänga Kyotoavtalet och fortsätta med dess anda.

Mötet i Durban kan bli ytterligare en misslyckande.

Den ekonomiska krisen fäller sin skugga över framtiden på mer än ett sätt.

Beklagligt om den kristdemokratiska förvaltarskapstanken får ge vika för strutspolitiken.

Vi få hoppas på en nytändning – för mänsklighetens skull.

Annonser