Reformera IMF

IMF skapades för att ge tillfälligt ekonomiskt stöd i form av lån till länder i kris.

Länder som förväntades att vidta politiska åtgärder för att rätta till de grundläggande orsaker till ekonomisk kris.

Lånen var inte avsedda som bistånd.

Med tidens gång hat IMF ändrat sina regler.

Med uppdraget att täcka de utvecklingsmässiga aspekterna av ekonomier.

Numera arbetar IMF också som en katalysator för mobilisering av internationella resurser och att organisera skuldomstrukturering av skuldtyngda länder genom Parisklubben.

IMF fokuserar på ekonomisk stabilisering som en förutsättning för hållbar tillväxt.

Genom att kräva stabilisering och strukturella reformer är en sak.

I flesta fall är det försenade nödvändiga politiska åtgärder.

Men verkligheten är annorlunda.

Några villkor för lån uppfylls, men endast på papper och undantag beviljas av IMF.

IMF sätter aldrig ner foten för att kräva att skuldsatta regeringar tar itu med landets strukturella problem.

Anledningen är att det ligger i IMF:s eget intresse att fortsätta att vara engagerad och få betalt för tidigare lån och för att undvika störningar i det internationella finansiella systemet.

IMF är själv under isen.

Länder blir beroende av IMF och oförmögna att ta sig ur sin ekonomiska obalans.

Det merkantila ekonomiska systemet med skuldsättning av länder som vapen och kolonisering som mål slår till igen.

Medvetet eller omedvetet.

Följande IMF video ger en tydlig bild.

Det är naturresurser som lockar investerarna att låna ut till fattiga länder.

Skuldsatta över öronen, få dessa länder se sina kronjuveler i form av mineraler etc. glida ur sin händer.

Med IMF som mellanhand.

Se slutet på följande inspelning: http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=1151711001001

Annonser