Kommuninvest i Sverige AB och riskexponering

Tydlig medlemsansvar Kommuninvest 

Halmstad kommun tar risker som vida överskrider fördelar med att vara medlem i Kommuninvest .

Strukturen för världsekonomin har förvandlats till oigenkännlighet.

Inga banker går säkra numera, även banker med den högsta kreditvärdering kan gå i konkurs eller få ekonomiska svårigheter.

Detta avtal tvingar Halmstad att dela på bankens risker.

Det även om Halmstad inte lånar en krona från Kommuninvest.

Är det rimligt att ta denna risk med skattebetalarna pengar?

I ett värsta scenario kan Halmstad bli skyldig att lämna ifrån sig alla likvida medel.

Även besparingar till kommunala pensioner kan bli föremål för legala tvister.

Innan Halmstad kommun tar på sig denna enorma risk måste ärendet utredas avseende ekonomiska och juridiska konsekvenser för medborgarna i Halmstad och kommunala pensionärer.

En del kommuner har redan tagit stora lån hos Kommuninvest och därför har inga möjligheter att lämna skutan.

Halmstad kommun har nu en chans att lämna Kommuninvest utan att förlora något.

Genom att inte skriva på detta avtal.

Ett avtal som egentligen inte är bar en förtydligande utan en väsentligt ökad riskexponering för Halmstads kommun, ett regressavtal i en minst sagt turbulent marknad .

Oklarheter som kvarstår är:

Om det föreligger något akut behov av lån från Kommuninvest i Sverige AB.

En riskanalys av fortsatt medlemskap och delägarskap och en bedömning av skälighet i riskexponeringen.

Vi kristdemokrater begär återremiss av ärendet för en klarläggande enligt följande:

Att Halmstad kommun begär en bekräftelse från staten om de tänker rädda KI om något händer så att den solidariska borgen inte behövde användas.

(Om staten säger ja så kan vi kristdemokrater i Halmstad ja till avtalet och stödja en fortsatt medlemskapet i Kommuninvest.)

Annonser