Vissa hoppas på återkomst

” Som jag ser det finns det fyra vänsterkandidater. Alla är vi till vänster. Om man nödvändigtvis ska sätta oss på en sorts höger- och vänsterskala skulle jag säga att jag står aningen till vänster om de andra tre kandidaterna”. Jonas Sjoöstedt i Expressen idag.

Se: http://www.expressen.se/nyheter/1.2570669/jonas-sjostedt-varnade-rodgrona-kollegorna 

”Kommunismen i dag är inte namnet på en lösning utan namnet på ett problem:

problemet med alla dess dimensioner- de gemensamma innehållet i vårt liv,

problemet med vår biogenetiska,  kulturella ”immateriella rättigheter”

och, sist men inte minst problemet med gemensamma  universallagar om mänskligheten där

ingen ska uteslutas. 

Oavsett vad lösningen kan vara, så kommer den till slut”.   

– Slavoj Zizek, se http://lacan.com/symptom12/?p=186

Annonser