Allt fler cyklar året runt

”Att cykla i höstmörkret ställer speciella krav — det gäller att se och synas bra. En bra cykellampa med ljus som i tid avslöjar eventuella gropar och hinder i vägbanan är ett måste. Det gäller också att ha baklyse och reflexer och helst också en reflexväst så att man syns väl i trafiken.

Jag anser att snöröjning och skydd mot halka på cykel och gångbanor bör ha först prioriteten i Halmstad kommun – och i Hela Landet!.

Se: http://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-fler-trampar-pa-i-hostmorkret

Vi sparar åtskilligt med resurser och sänker kostnader inom sjukvården genom att prioritera snöröjning av cykel och gångbanor,  Färre ben brott, tryggare för äldre och skonsam för miljön –fler kan använda cykel under längre period av året.  

Bra för alla som nyttjar gångbanor – gamla som unga.  

 

Annonser