Träningscheckar för hälsa

 

Hälsofrämjande träningscheckar för anställda i Halmstad kommun

Halmstad kommun införde friskvårdsbidrag på prov år 2003. Kommunens anställda som har någon form av anställning i minst tre månader, kunde årligen kvittera ut 80 procent av den faktiska kostnaden eller maximalt 1 500 kronor för friskvård, exempelvis gymkort. Denna post ströks på grund av budgetåtstramningar.

Numera finns ett alternativ – träningscheckar för friskvård. De har blivit alltmer populära och Skatteverket har en del regler för att de ska vara avdragsgilla.

Krav på avdragsgilla träningschecken enligt skatteverket är att den är försedd med den anställdes och arbetsgivarens namn. Det ska också finnas utrymme för den anställde att signera checken som kan följas upp genom återrapportering till arbetsgivaren. Vidare skall den inte kunna gå att bytas mot kontanter eller varor.

Det ska framgå av checken att den bara kan användas till godkända former av motion och friskvård – i sådana former som Skatteverket tycker är skattefria och avdragsgilla. En förutsättning för skattefrihet är att erbjudandet riktas till alla anställda och att förmånen är av mindre värde.

De övriga kraven för skattefri motion och friskvård ska också vara uppfyllda . Att alla anställda skall erbjudas att delta. De är inte tvungna att vara med, men de måste bli erbjudna. Träningscheckar skall gälla för gymträning, gymnastik, spinning, bowling, pingis, tennis, badminton och squash. Lagsporter går också bra till exempel, fotboll, handboll, volleyboll och bandy.

Men friskvård behöver inte vara sport, det kan också vara olika former av dans, som bugg, folkdans och jazzdans. Eller aktiviteter som qigong och tai chi. Friskvård kan också vara mindre svettiga aktiviteter som föreläsningar om stresshantering eller kostrådgivning.

Jag anser att Halmstad kommun skall införa hälsofrämjande träningscheckar för samtliga anställda, inklusive vikarier.