EU-TOPPMÖTE och statsskulden

”Europeiska rådet kommer att notera att programmen i Irland och Portugal är på rätt väg”, sade en EU-källa.

Toppmötets övriga ekonomiska delar väntas bli odramatiska. EU-ledarna väntas ge sitt stöd åt kommissionens rekommendationer till breda ekonomiska reformer i varje EU- land inom den så kallade europeiska terminen.

Toppmötet kommer också att formellt avsluta arbetet med att den tillfälliga räddningsfonden EFSF och den permanenta räddningsfonden ESM, som tar vid i juli 2013.

EFSF:s verkliga utlåningskapacitet höjs från 250 miljarder euro till 440 miljarder euro genom att garantibeloppet höjs från 440 miljarder till 780 miljarder. Samtidigt höjs överkapitaliseringen från 120 procent till 165 procent för att man ska vara säker på att få behålla högsta kreditbetyg.

DI http://di.se/Default.aspx?pid=1250928__TelegramPageProvider&epslanguage=sv

Det som gäller för Grekland gäller inte för USA,

Ett dokument som ansvariga i USA läser just nu är:

The liquidation of Government debt av  Carmen M. Reinhart och M. Belen Sbrancia, ekonomer vid

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, March 2011

Klicka här: THE LIQUIDATION OF GOVERNMENT DEBT

Kanske Anders Borg har också ett exemplar på sitt bord.
"Huka er nu gubbar och käringar – nu laddar han om." - Tage Erlander.